Werk-Datenbank Bildende Kunst Sachsen-Anhalt

Werke

 • Der Schrei
  Johann-Peter Hinz 1981/87
  Hinz, Johann-Peter [Plastik] E 102
 • Spielmobil
  Johann-Peter Hinz undatiert
  Hinz, Johann-Peter [Plastik] E 342
 • Kostbarkeit
  Johann-Peter Hinz 1980
  Hinz, Johann-Peter [Plastik] E 309
 • Glockenspiel
  Johann-Peter Hinz 1983
  Hinz, Johann-Peter [Plastik] E 341
 • Sitzender
  Johann-Peter Hinz 1988
  Hinz, Johann-Peter [Plastik] E 527
 • Stehender und Sitzende
  Johann-Peter Hinz 1988
  Hinz, Johann-Peter [Plastik] Ö 634
 • Stehender
  Johann-Peter Hinz 1989
  Hinz, Johann-Peter [Plastik] E 332
 • O ARTE SERMONIS
  Johann-Peter Hinz 1990
  Hinz, Johann-Peter [Plastik] P 444

© 2018 - Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e. V.